avoco

09.kolovoza 2022.

VITER GRUPA d.o.o., najavljuje početak radova od 16.kolovoza 2022. godine nalokacijama stambenih projekata Šestinski dol, te Dubrava I i Dubrava II. Temeljem Obavijesti o prijavi početka uklanjanja postojećih objekata, zaprimljenih od straneGradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalneposlove i promet, Grada Zagreba, započinje prva faza zemljanih radova na predmetnim lokacijama.

11.srpnja 2022.

VITER GRUPA d.o.o., završila je sve aktivnosti hortikulturnog čišćenja i odvoza biootpada sa projektnih lokacija u gradskim četvrtima Šestinski dol i Dubrava te nalokaciji stambenog projekta Zaostrog. Lokacije su u potpunosti pripremljene za početak zemljanih radova sukladno pravilimastruke.

01.travanj 2022.

VITER GRUPA d.o.o., najavljuje nove stambene projekte na područja GradaZagreba u gradskim četvrtima Šestinski dol i Dubrava. U fazi projektiranja je 14 dvosobnih i trosobnih stanova armiranobetonske konstrukcije. Planirani početak gradnje je 8/2022.

architecture, blueprint, floor plan-1857175.jpg

10.siječanj 2022.

VITER GRUPA d.o.o., u potrazi je za novim investicijskim projektima. S ciljem ostvarenja pune misije društva, otvoreni smo daljnjem širenju krugasuradnika, dobavljača, poslovnih partnera, kao i novih djelatnosti i poslova. U slučaju da imate građevinsko zemljište za prodaju ili razmišljate o zamjeni istog za stambeniprostor, na pravom ste mjestu, slobodno namse obratite putem naše službene …

10.siječanj 2022. Read More »